Ako prvú sme začali budovať multimediálnu učebňu. Využili sme finančné prostriedky získané z 2%. Bola to jediná učebňa, vktorej sa používal dataprojektor. Dnes ich už máme viac. Ako vznikala si môžete pozrieť v nasledujúcej prezentácii:

 

Takto vznikala multimediálna učebňa.ppsx (3,2 MB)

 

 

 

Potom prišla na rad odborná učebňa fyziky, ktorá sa v čase populačnej explózie na Dlhých dieloch používala ako kmeňová trieda. Bola značne zdevastovaná a teda potrebovala rekonštrukciu a modernizáciu. Takto vyzerá teraz:

 

Učebňa fyziky.ppsx (2,8 MB)


 

Ďalšia učebňa, ktprú sme zariadili je učebňa angliclého jazyka. Bola kompletne zariadená nábytkom a počítačom s dataprojektorom.

 

 

Modernizujeme učebňu informatiky, kde sme zakúpili 15 nových počítačov. 

 

V súčasnosti budujeme učebňu geografie.