Čerpanie prostriedkov za roky 2007 - 2009, ako bolo zverejnené v Obchodnom vestníku

 

Čerpanie prostriedkov za roky 2011 a 2012  (čerpané do 31. 3. 2013)