Informácie o nás

 

Informácie o získaných sumách 2% je na

 rozhodni.sk/institution/obcianske-zdruzenie-abeceda/

 

Zverejnenie v Obchodnom Vestníku:

portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=229909